ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

Beijing Zhongli Machinery Science & Technology Co., Ltd.

വിലാസം

ആസ്ഥാനം: റൂം 476, നമ്പർ.1, കാങ്ഷുന്നൻ റോഡ്, ക്വിംഗ്യുണ്ടിയൻ ടൗൺ, ഡാക്സിംഗ് ജില്ല.

നിർമ്മാതാവ്: നമ്പർ.29, യുൻപിംഗ് റോഡ്, സിയാൻഗെ സാമ്പത്തിക വികസന മേഖല

ഇ-മെയിൽ

പോൾ ഗാവോ: paul.gao@uimbakery.com

എലെയ്ൻ ലിയാൻ:elaine.lian@uimbakery.com

ജെന്നിഫർ കാവോ:jennifer.cao@uimbakery.com

ഫോൺ

ഫോൺ:+86-010-61283677 ഫാക്സ്:+86-10-80217592

പോൾ ഗാവോ: +86-18911989711 എലൈൻ ലിയാൻ: +86-18911989722

ജെന്നിഫർ കാവോ: +86-18911989838

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക